Жаңылыктар

Жаңылыктар металл прокат заводу металл конструкциялары Бишкек Темир
строительство металлоконструкций

Газпромдун курулушу

Газпром үчүн кампалык имаратты куруу. Жалпы аянты 1961,75 м2. Металл конструкцияларынан кампа имаратын куруу кампаны куруунун баасын жана убактысын олуттуу үнѳмдѳѳгѳ [...]
Оку..

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.