Тик бурчтуу түтүктөр

металлопрокат Трубы прямоугольные

Тик бурчтуу түтүктөр

Өлчөмү 20*10 ден 150*100 мм ге чейин

Калыӊдыгы 0,9-1,8 ден 2,0-4,0 мм ге чейин

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.