Бишкек ТемирМеталл каркастан имараттарды куруу

Металл конструкциялардан имараттар

Биздин Бишкек Темир компаниябыз металл конструкциялардан курган имараттардын,
түрдүү багыттагы кампалардын жана жайлардын портфолиосу.

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.