Жатакананын курулушу

строительство металлоконструкций

Талас районунун Бекмолдо айыл башкармалыгында ТААК Жерүйдѳ жалпы аянты 2296,8 м2 болгон 166 орундук жатакана куруу.

Акыркы 10 жылдык тажрыйба кѳрсѳткѳндѳй конструкциялардан каркастуу имараттарды куруунун бюджети тѳмѳн технологиялары – жатаканаларды куруу үчүн туура тандоо экендигин кѳрсѳттү.

Алар эң аз сарптоо  менен жумушчулар, студенттер, аскер кызматкерлери жана убактылуу турак жайга муктаж адамдардын башка категориялары үчүн татыктуу шарттарды уюштурууга мүмкүндүк берет.

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.