строительство металлоконструкций

Газпромдун курулушу

Газпром үчүн кампалык имаратты куруу. Жалпы аянты 1961,75 м2. Металл конструкцияларынан кампа имаратын куруу кампаны куруунун баасын жана убактысын олуттуу үнѳмдѳѳгѳ [...]
Оку..

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.