All posts tagged: Диверсиялык трубопроводдун

строительство гэс

ГЭСти жана диверсиялык трубопроводду куруу учун жабдуулар менен жабдуу

Бала-Саруу ГЭСинин жана диверсиялык түтүктүн курулушу: Кыргызстандын энергетика тармагы үчүн жаңы этап. Кичи ГЭСтердин жана диверсиялык түтүктөрдүн пайда болушу менен Кыргызстанда [...]
Оку..

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.