Анкерлүү (пайдубалдык) болттор

металлопрокат Бишкек

Анкерлүү (пайдубалдык) болттор

Өлчөмү 24 мм ден 45 мм ге чейин

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.