Цинктелген болоттон чечилбес опалубка

Несъемная опалубка из оцинкованной стали

Цинктелген болоттон чечилбес опалубка

Туурасы 688 мм

Калыӊдыгы 0,7 мм ден 1,2 мм ге чейин

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.