С-сымал ийилген швеллер

металлопрокат С-образный гнутый швеллер

С-сымал ийилген, ысык жайылган, муздак жайылган, цинктелген швеллер

Өлчөмү  h80*300 мм  b40*100 мм

А15-20мм S1.8-4.0мм

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.