Тегерек түтүктөр

металлопрокат Круглые трубы

Тегерек түтүктөр

Өлчөмү d16 мм ден d159 мм ге чейин

Калыӊдыгы 0,9-5,0 мм

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.