Жаңылыктар

Жаңылыктар металл прокат заводу металл конструкциялары Бишкек Темир

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.