Штрипстер

металлопрокат оцинкованные штрипсы

Ысык жайылган, муздак жайылган, штрипстер

Эни 40,5 мм жана жогору

Калыӊдыгы 0,9-6,0мм

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.