Ысык жайылган, муздак жайылган барак түрүндөгү болот

металлопрокат Сталь листовая

Ысык жайылган, муздак жайылган барак түрүндөгү болот

Узундугу 1000 ден 6000 мм ге чейин

Туурасы 1000 ден 1600 мм ге чейин

Калыӊдыгы 0,7-6,0мм

.

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.