Жогорку бекемдиктүү болттор

металлопрокат Бишкек

Жогорку бекемдиктүү болттор

Өлчөмү 16 мм ден 48 мм ге чейин

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.