Теӊ текчелүү жана теӊ текчелүү ийилген бурчтук

металлопрокат уголок

Теӊ текчелүү жана теӊ текчелүү эмес ысык жайылган, муздак жайылган ийилген бурчтук,  цинктелген

Өлчөмү 25*25 ден 100*100 мм ге чейин

Калыӊдыгы 1,5-3,2 мм

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.