Ширетүү сымы

металлопрокат Бишкек

Ширетүү сымы

Өлчөмү 1,2 ден 4,0 мм ге чейин

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.