Квадраттык түтүктөр

металлопрокат Квадратные трубы

Квадраттык түтүктөр

Өлчөмү 15*15 мм ден 125-125 мм ге чейин

Калыӊдыгы   0,9-5,0 мм

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.