Эл аралык деңгээлдеги Sheraton отели үчүн металл конструкциясын даярдоо

Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Отелдердин эл аралык тарамы
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.01.2019
Объектинин аталышы жана дареги Киев кѳч., 148Б
Мѳѳнѳтү Даярдоо мѳѳнѳтү 2 ай
Өлчөмдөр
  • Коробка сымал кесилиш
  • 5 кабат

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.