Президенттин Иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Курулуш Сервис үчүн Конгресс Холл курулушу

Тапшырыкчы
Конгресс Холл
Объектинин багыты
Конгресс Холл
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 10.07.2021
Объектинин аталышы жана дареги Чолпон Ата ш.
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 0,7 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 0,3 ай

Кошумча
Өлчөмдөр
  • 25х47 м
  • 1 кабат
  • 1175 м2
  • 62 тонн
  • 52.7 кг/м2
  • Кабаттын биийктиги: 1 кабат 6.7 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.