Тапшырыкчы
I Mall
Объектинин багыты
Соода-оюн зоок борбору
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.11.2018
Объектинин аталышы жана дареги Шевченко 80
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай
Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай
Монтаждоо мѳѳнѳтү 2 ай
Өлчөмдөр
  • 57х75х23
  • 2 кабат

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.