Кеңселик имараты менен дүкѳндүн курулушу

Тапшырыкчы
Объектинин багыты
имарат
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 25.03.2022
Объектинин багыты имарат
Объектинин аталышы жана дареги Кеңселик имараты менен дүкѳн, жеңил конструкицядан, Карасаева,65- Жукеев Пудовкин,17 кѳчѳсүндѳгү ѳзүнүн аймагында
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 1 ай

Кошумча Тепкичтер: Ички жана ѳртт коопсуздугуна
Тышкы дубалдары  газобетон блоктон
Өлчөмдөр
  • 26.5х26.4
  • 2 кабат
  • 1399 м2
  • Кабаттын бийиктиги: Жер тѳлѳ 3,6 м.; 1 этаж 3,9 мм; 2 этаж 3,6 м;

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.