Газпром Кыргызстан үчүн кампалык имараттын курулушу

Тапшырыкчы
Газпром
Объектинин багыты
Кампалык имарат
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.01.2022
Объектинин аталышы жана дареги Восток айылы
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 7 күн

Кошумча Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Өлчөмдөр
  • 50х11 м
  • 1 кабат
  • 550 м2
  • Кабаттын бийиктиги: 1 кабат 6 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.