Эти Бакыр Терексай үчүн кампалык имараттын курулушу Жалал-Абад ш.

Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Кампалык имарат
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата
Объектинин аталышы жана дареги
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Кошумча Крансыз кампа
Өлчөмдөр
  • 50х12 м
  • 1 кабат
  • 600 м2
  • Кабаттын бийиктиги: 1 кабат 6 м
изготовление металлоконструкций

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.