Шок аркылуу тоңдуруу цехинин курулушу

Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Шок аркылуу тоңдуруу цехи
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 20.08.2022
Объектинин аталышы жана дареги Беловодское айылы
Мѳѳнѳтү Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай
Монтаждоо мѳѳнѳтү 2 жума
Кошумча
Өлчөмдөр
  • 4000 м2
  • 54*72
  • эки каскаддуу имарат
  • Колонналардын бийиктиги 9 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.