Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Өндүрүштүк объект
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 17.03.2023
Объекттин аты жана дареги
Убакыт Долбоорду иштеп чыгуу мөөнөтү: 1 жума
Даярдоо мөөнөтү: 1.5 жума
Орнотуу убактысы: 6 кун
Өлчөмдөр
  • Аянты: 657.8м2
  • Узун-туурасы 26м*25.3м.
  • Бийиктиги: 6 метр

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.