Жалал -Абад 7 үчүн ѳнѳр жай имаратынын курулушу

Тапшырыкчы
Джалал -абад 7
Объектинин багыты
Ѳнѳр жай имараты
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.11.2021
Объектинин аталышы жана дареги Бишкек ш., Мариупольский кыска,1
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Кошумча Тышкы дубалдары  газобетон блоктон
Өлчөмдөр
  • 18х33 м
  • 1 кабат
  • 465 м2
  • Кабаттын бийиктиги: 1-кабат 6 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.