Эти Бакыр Терексай үчүн кампалык имараттын курулушу

Тапшырыкчы
Эти Бакыр Терексай
Объектинин багыты
Кампалык имарат
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.04.2020
Объектинин аталышы жана дареги
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 1 ай  (карантинди эске алып)

Кошумча Объект тапшырыкчы боюнча толук аткарылды
Өлчөмдөр
  • 30х50 м
  • 1 кабат
  • 1500 м2,
  • Кабаттын бийиктиги: 1-кабат 5.300 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.