Кара-Кѳл шаарында кампалык имараттын курулушу

Тапшырыкчы
Кара-Куль
Объектинин багыты
Кара-Кѳл
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 03.10.2020
Объектинин аталышы жана дареги Жалал-Абад, Кара-Кѳл шаары
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай
Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай
Монтаждоо мѳѳнѳтү 1 ай (карантинди эске алып)
Кошумча Крансыз кампа
Өлчөмдөр
  • 20х120 м
  • 1 кабат
  • 2400 м2
  • Кабаттын бийиктиги: 1-кабат 6 м

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.