Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Гипермаркет
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.08.2020
Объектинин аталышы жана дареги К-к. Жумушчулар шаарчасы
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 0,5 ай

Өлчөмдөр
  • 34х38х9,2
  • 1 кабат

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.