Exprofil үчүн Соода имаратынын курулушу

Тапшырыкчы
Exprofil
Объектинин багыты
Соода имараты
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.12.2018
Объектинин аталышы жана дареги Эски Толчок, Киргизская 7
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1,5 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 1,5 ай

Өлчөмдөр
  • 34х38х9,2
  • 1292 кв.м
  • 1 кабат
металлоконструкции Бишкек
металлоконструкции цена

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.